Rejestracja grup i zwiedzanie z przewodnikiem

Rejestracja grup
Po uprzednim uzgodnieniu możliwe jest też zwiedzanie wystawy w inne dni tygodnia, w grupach powyżej 20 osób. 

Zwiedzanie z przewodnikiem
Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się tylko po wcześniejszym zgłoszeniu oraz dla grup liczących od 10 osób. Za każde oprowadzanie grupy pobierana zostaje dodatkowo do biletów wstępu jednorazowa opłata w wysokości 70,- euro. Oprowadzanie trwa około 2 godzin. Proponujemy maksymalnie grupy 30-osobowe. Oprowadzanie grup liczących mniej, np. 10 osób kosztuje ryczałtowo 170,- euro.

Zgłoszenia grup oraz terminy oprowadzania po wystawie należy uzgadniać pod numerem telefonu 0049-3561-5474382 lub drogą elektroniczną: info@plastinarium.de


Szkolenia
W celu wspierania kształcenia i dokształcania na wysokim poziomie organizowane są regularnie kursy prezentacji anatomicznej i plastynacji pod kierownictwem dr med. Gunthera von Hagens. W ramach kursu prezentacji anatomicznej uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną z dziedziny anatomii, a następnie pogłębia ją w praktyce. Kurs daje wgląd w podstawowe struktury organizmu. Wiedza o strukturach anatomicznych przyswojona podczas zajęć teoretycznych jest następnie ćwiczona w praktycznej części kursu.
Informacje o terminach kursów i cenach można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mailowy sales@labs.plastination.com lub telefonicznie pod numerem 0049-3561-5474302.