Godziny otwarcia

PLASTINARIUM jest otwarte w piątki, soboty oraz niedziele w godzinach od 10 do 18 (wstęp do godz. 16).
Ewentualne zmiany podajemy do wiadomości na stronie www.plastinarium.de

Goście mogą poznać Plastynarium na rˇżne sposoby. Mają Państwo możliwość przejść przez wystawę indywidualnie lub zamˇwić przewodnika.

Ceny biletˇw

 Dorośli:

12,00 EUR od osoby
 Bilet ulgowy*:
10,00 EUR od osoby

Bilety są dostępne w kasie w godzinach otwarcia.
Nabyty bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren wystawy.

* osoby uprwnione do zniżek:

 • grupy od 10 osˇb
 • dzieci** i młodzież (od 7 do 18 lat)
 • uczniowie
 • studenci, włącznie do 30 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby uczące się
 • poborowi
 • odbywający zastępczą służbę wojskową
 • emeryci
 • osoby korzystające z zasiłku ALG-I- i -II

Zniżki tylko po przedstawieniu ważnego dokumentu uprawniającego.

** dzieci poniżej 14 lat
Na podstawie przepisˇw o ochronie młodzieży, dzieci w wieku poniżej 14-tu lat mogą zwiedzać PLASTYNARIUM wyłącznie w toworzystwie odpowiedzialnej, pełnoletniej osoby spełniającej nadzˇr.

Wstęp wolny

 • mają dawcy ciał na rzecz Instytutu Plastynacji (za okazaniem legitymacji dawcy)
 • dzieci do ukończenia 6 roku życia
 • przedstawiciele prasy
 • wymagane osoby towarzyszące osˇbom niepełnosprawnym (na każdego zwiedzającego 1 osoba towarzysząca, udokumentowanie wymagane)