Pozostałe informacje

 

Ulotka PLASTYNARIUM pobierz:

6-stronne:

Ulotka PLASTYNARIUM w formacie PDF

 

12 stron:

Ulotka PLASTYNARIUM w formacie PDF

 


Fotografowanie i filmowanie

Fotografowanie i filmowanie w celach prywatnych jest dozwolone we wszystkich pomieszczeniach PLASTYNARIUM.
Prosi się o fotografowanie bez lampy błyskowej i nie fotografowanie pracowników.


Rysowanie i malowanie

Po podpisaniu odpowiedniego porozumienia artyści mają możliwość do sporządzania rysunków, szkiców oraz innych obrazów w PLASTYNARIUM. Prace przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku.