Anatomia dla każdego

 

„Możliwość poznania ludzkiego ciała nie powinna być dłużej zastrzeżona dla małej grupki uprzywilwjowanych, tylko udostępniona wszystkim ludziom. Nic nie jest nam bliższe niż nasze własne ciało, ale o niczym innym, co jest nam bliskie, nie wiemy tak mało, jak właśnie o ciele.“

Gunther von HagensKÖRPERWELTEN Gunthera von Hagens to pierwsze publiczne wystawy anatomii przy pomocy prawdziwych ludzkich ciał. Wystawy od 23 lat jeżdżą po całym świecie i zostały obejrzane przez ponad 49 milionów zwiedzających w ponad 137 miastach ponad 32 krajów. Niezwykła popularność wystawy polega głównie na jej wartości dydaktycznej. Wystawy są pomyślane tak, żeby zwiedzający miał wrażenie poruszania się po trójwymiarowym atlasie anatomii: anatomia jako podstawa ludzkiego ciała jest tu przedstawiona w sposób bogaty w informacje i objaśnienia. Zwiedzający mają okazję dowiedzieć się, jak skomplikowane, piękne, ale też jak kruche jest ciało.

Wielu naśladowców próbowało czerpać zyski z sukcesu KÖRPERWELTEN, imitując wnalezioną i opatentowaną przez dr. Gunthera von Hagens metodę plastynacji, bardzo niedoskonałe wersje oryginałów KÖRPERWELTEN. Dr. von Hagens jest jednak przekonany, że tylko KÖRPERWELTEN jest w stanie uzyskać odpowiedni rezonans ze strony publiczności, „dlatego, że w naszym świecie praktycznie nieograniczonych możliwości reprodukcji zaspokaja ona potrzebę odczuwania autentyczności.‟

Wynalazek plastynacji oraz utworzenie wystawy KÖRPERWELTEN pozwolił dr. Guntherowi von Hagens na udostępnienie ogółowi ludzi wiedzy, która do tej pory przeznaczona była wyłącznie dla lekarzy  i personelu medycznego. Kombinacja wielorakich pasji dr. von Hagens - w charakterze anatoma, wynalazcy, nauczyciela oraz orędownika zdrowia - pozwoliła mu na stworzenie plastynatów całego ciała, będących estetycznymi i przystępnymi eksponatami, mającymi na celu zachęcenie nas do wnikliwego zapoznania się fantastyczną tematyką ciała.