Przekraczanie granic


Gunther von Hagens przekracza granice - jest intelektualnym poszukiwaczem przygód, których współczesna ludzkość tak potrzebuje.

Jeśli jednak wszyscy obywatele byliby takimi poszukiwaczami przygód, to społeczeństwo uległoby rozłamowi i upadkowi, spowodowanemu przez ekstremalne osobistości. A jednak nie można sobie wyobrazić społeczeństwa bez takich właśnie osób; musiałoby ono składać się tylko z przeciętnych ludzi - i tym samym także skazane byłoby na upadek. Tam bowiem, gdzie nikt nie ma odwagi na podjęcie ryzyka, związanego z czymś nowym, nigdy nie będzie rozwoju, a tylko bezruch i rozpad.

Lecz postęp jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy tradycja - reguły, dogmy, biurokracja, wszystko, co czego jesteśmy przyzwyczajeni, wszystko co ustalone i zapisane - czyli to, co normalnie jest ważne i potrzebne - od czasu do czasu zostanie poddane zwątpieniu. A w tym celu czasem trzeba przełamać niekwestionowane dotychczas tematy tabu.

Przełamywanie tematów tabu to cena, jaką niekiedy płaci się za kreatywność.