Życiorys plastynatora 


10.1.45 

Narodziny w Alt-Skladen/ Poznań.

1965–68

Studia medyczne na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jena, NRD.

1969–70

Areszt polityczny w Gerze i w Cottbus, po nieudanej próbie "ucieczki z Republiki"; wykupiony przez rząd RFN, jako więzień polityczny w sierpniu 1970r.

1970–73

Kontynuacja studiów medycznych i ich ukończenie na Uniwersytecie w Lubece.

1974–75

Lekarz asystent na oddziale anestezjologicznym i pierwszej pomocy w nagłych przypadkach na Uniwersytecie w Heidelbergu.

1975

Uzyskanie Doktora medycyny na Uniwersytecie w Heidelbergu.

1977

Wynalezienie Plastynacji w ramach pracy naukowej w Instytucie Patologii i Anatomii Uniwersytetu w Heidelbergu.

1978

Założenie Firmy BIODUR® Products, przedsiębiorstwa produkującego specjalne tworzywa sztuczne i urządzenia dla potrzeb plastynacji.

1978-92

Zgłoszenie i otrzymanie patentów w różnych krajach. W początkach lat 80-tych zainicjowanie przez Gunthera von Hagens pierwszego programu dla dawców ciał dla plastynacji.

1992

Powstanie pierwszego plastynatu całego ciała.

1993

Założenie Instytutu Plastynacji, Dyrektor naukowy.

1995

Otwarcie pierwszej publicznej wystawy „Cielesne światy" we współpracy z kuratorką Dr. Angeliną Whalley.

1997

Zakończenie działalności na Uniwersytecie w Heidelbergu.

od 2004r.

Profesura gościnna na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu New York w USA.

2006

Założenie spółki "Gubener Plastinate GmbH" w Guben.

2010
Ukończenie prac nad słonicą Sambą, największym plastynatem na świecie daje początek wystawie „Cielesne światy zwierząt - Martwe Safari".

Podanie do publicznej wiadomości swojej choroby Parkinsona.

2010+2011

Otrzymanie Nagrody Health Media Award za wybitne osiągnięcia w dziedzinie komunikacji zdrowotnej.

2013

Uhonorowanie przez Association of Science-Technology Centers (ASTC), międzynarodowy związek 650 muzeów naukowych, za całokształt pracy naukowej i wybitny wkład w upowszechnianie nauki.

2015-18

Otwarcie stacjonarnych wystaw „Cielesne światy" w Berlinie, Amsterdamie, Heidelbergu i Londynie, według koncepcji i projektu Dr. Angeliny Whalley.

Dziś

Do dnia dzisiejszego Gunther von Hagens poświęca się wielu projektom, szczególnie doskonaleniu techniki plastynacji, jak również stosowanych tworzyw sztucznych.

 

  

Patenty:

• Niemiecki Patent 27 10 147 (1978)

• Brytyjski Patent 1558 802 (1984)

• Belgijski Patent 863.949 (1978)

• Południowo Afrykański Patent (RPA) 78/1330 (1980)

• Austriacki Patent 360 272 (1980)

• Patenty w USA 4,205,059 (1980), 4,244,992 (1981), 4,278,701 (1981), 4,320,157 (1982)