Dawcy ciał

Ofiarowanie ciał stanowi etyczny kręgosłup plastynacji. Unikalny program ofiarowania ciał został powołany do życia przez Gunthera von Hagens w roku 1982 i  obecnie liczy sobie ponad 14.000 dawców, z tego 11.836 z Niemiec. Wszystkie preparaty pochodzą od ludzi, którzy za życia dobrowolnie i pisemnie dokonali takiego rozporządzenia, że zgadzają się, aby po śmierci ich ciała były wystawiane w celach szerzenia edukacji medycznej w ramach wystawy KÖRPERWELTEN / BODY WORLDS oraz sprzedawane instytucjom naukowym i badawczym.

 

Bez dawców ciał wykonywanie fascynujących plastynatów użytkowanych na terenie PLASTYNARIUM oraz w ramach wystaw KÖRPERWELTEN nie byłoby możliwe . Ich jasna wizja i bezinteresowna wielkoduszność zasługują na najwyższe uznanie i naszą wdzięczność.


"Jestem dawcą ciała, gdyż moja śmierć
nie będzie końcem a ja będę mogła w ten
sposób pomóc innym."

Rozporządzenie dawcy ciała nie stanowi umowy lecz oświadczenie woli, które w każdej chwili może zostać odwołane bez podania przyczyn. Za rozporządzenie nie są pobierane żadne opłaty ani też dawca nie otrzymuje żadnej rekompensaty.  Rozporządzenie o przekazaniu organów do przeszczepu nie stoi w żadnym wypadku na przeszkodzie przekazaniu ciała do plastynacji. Przekazanie organów ma zawsze pierwszeństwo przed ofiarowaniem ciała, gdyż jego zadaniem jest ratowanie lub przedłużenie życia.Broszura Informacyjna
"Ofiarodawstwo ciała do plastynacji" (pdf, 1,7 MB)

Dyspozycja ofiarodawcy "Ofiarodawstwo ciała do plastynacji" (pdf, 336 KB) 

"Jestem dawcą ciała, gdyż w ten sposób
chcę mieć skromny wkład w badania
naukowe oświatę, konfrontację medialną
dla potomnośc."