Sala wystawowa

Ostatnim etapem PLASTINARIUM jest sala wystawowa ­– tu można obejrzeć liczne poszczególne preparaty i plastynaty całego ciała ludzkiego oraz zwierzęcego. Wystawione są plastynaty silikonowe, preparaty kostne, plastynaty przekrojowe i liczne sylwetki, składające się z naczyń krwionośnych.


Plastynaty silikonowe
są to preparaty dydaktyczne, wykonane z prawdziwych ciał ludzkich.  Wybór obejmuje wszystkie części ciała, od organów po plastynaty całego ciała.
Ich jedyna w swoim rodzaju trójwymiarowość ukazuje skomplikowaną strukturę aparatu ruchowego oraz organy wewnętrzne i ich umiejscowienie względem siebie.
Gunther von Hagens sporządził plastynaty całego ciała tak, aby pokazać dokładnie, jak zbudowane jest ciało i w jaki sposób spełnia ono określone zadania.
Ponadto niektóre plastynaty całego ciała spreparowane są tak, że podkreślają poszczególne systemy wewnątrz ciała, takie jak mięśnie. Organy wewnętrzne lub naczynia krwionośne.
Plastynaty przekrojowe są to cienkie na 1,5 mm plastry ciała, impregnowane i utwardzane tworzywem sztucznym. Preparaty te są kolorowe  albo  przejrzyste lub w kolorach naturalnych, co pozwala na zapoznanie się z anatomicznymi strukturami, także w powiększeniu przy pomocy lupy. Reprezentują one świat submakroskopii. Istnieje nawet możliwość precyzyjnego studiowania interesujących Państwa fragmentów tkanki przy pomocy mikroskopu.Studiowanie człowieka przy pomocy perfekcyjnie wykonanych przekrojów już od stuleci stanowi marzenie anatomów, gdyż przekroje te umożliwiają zgodny z rzeczywistością wgląd w złożoną anatomię ludzkiego ciała.
Technika plastynacji umożliwiła po raz pierwszy konserwację cienkich, przejrzystych przekrojów ciała o niespotykanej do tej pory przejrzystości, intensywności kolorów oraz o nowych rozmiarach.Sylwetki z naczyń krwionośnych są to perfekcyjnie odtworzone wewnętrzne profile naczyń krwionośnych poszczególnych organów, części ciała lub całego ciała.
Rewelacyjny proces technologiczny, polegający na wstrzykiwaniu, utwardzaniu i usuwaniu zbędnej tkanki, umożliwia sporządzanie preparatów, uwidaczniających nawet najbardziej delikatne naczynka. W tym celu do naczyń wstrzykuje się kolorowe tworzywo sztuczne. Po utwardzeniu przyjmuje ono naturalną formę naczyń krwionośnych. Następnie usuwa się otaczającą je tkankę przy pomocy metod mechanicznych oraz chemicznych, np. przy użyciu fermentów.
Sylwetki składające się z samych naczyń składają się więc rzeczywiście z samych naczyń krwionośnych, utrwalonych wstrzykniętym tworzywem sztucznym. Są one trójwymiarowe i uwidaczniają złożone połączenia naczyń krwionośnych w ludzkim ciele.