Czym jest PLASTINARIUM?

W listopadzie 2006 r. lekarz i wynalazca Gunther von Hagens otworzył w Guben unikalne w skali światowej pod względem walorów dydaktycznych PLASTINARIUM. PLASTINARIUM jest w swoim rodzaju obiektem na skalę światową: łączy ono pod jednym dachem wystawę ”KÖRPERWELTEN‟ („Świat ciała”) oraz praktyczną prezentację poszczególnych etapów plastynacji.Na 3.000 m2 powierzchni wystawowej w starannie odrestaurowanym budynku sukienniczym, zwiedzający mają możliwość wyczerpującego zapoznania się z anatomią ludzką i zwierzęcą oraz z samym procesem plastynacji i poszczególnymi technikami preparacji. W oparciu o najnowocześniejszą technikę powstają w Guben preparaty naukowe oraz anatomiczne plastynaty pełnowymiarowe, mające za zadanie edukację zarówno lekarzy jak i laików.


Teren wystawy podzielony jest na cztery działy:

  • Historia anatomii - pierwsza część ekspozycji PLASTINARIUM poświęcona jest początkom anatomii, historii technik konserwacyjnych oraz rozwojowi plastynacji.
  • Pracownia - w centrum PLASTINARIUM znajduje się pracownia. Na 9 stanowiskach pracowni zarówno fachowcy jak i laicy mają okazję pogłębić wiedzę anatomiczną za pomocą oddanych im do dyspozycji plastynatów, modeli, tablic, komputerów oraz literatury fachowej. Stanowiska są uporządkowane według poszczególnych systemów ciała.
  • Galeria - dział galerii pokazuje fragment wystawy KÖRPERWELTEN, zajmującej się ciałami zwierząt, otwartej w roku 2010
  • Sala wystawowa - ostatnim etapem PLASTINARIUM jest sala wystawowa - tu można obejrzeć liczne poszczególne preparaty i plastynaty całego ciała ludzkiego oraz zwierzęcego. Wystawione są plastynaty silikonowe, preparaty kostne, plastynaty przekrojowe i liczne sylwetki, składające się z naczyń krwionośnych.


PLASTINARIUM stanowi dotychczasowy dorobek 39-ciu lat niestrudzonej pracy Gunthera von Hagens w dziedzinie nauk medycznych, anatomii i preparacji oraz chemii tworzyw sztucznych. Poprzez swój przełomowy wynalazek plastnacji Gunther von Hagens dokonał znaczących zmian nie tylko w dziedzinie anatomii, ale także decydująco wpłynął na sposób postrzegania ludzkiego ciała we współczesnym społeczeństwie.

PLASTINARIUM - Zobaczyć, przeżyć, poznać

PLASTINARIUM to współczesny Teatr Anatomii. Pozwala on zwiedzającym na jedyny w swoim rodzaju wgląd w głąb ludzkiego ciała, a także na zapoznanie się ze sztuką anatomicznej preparacji i plastynacji.