Czy na wystawie jest dozwolone wykonywanie szkiców?