TECHNIKA PLASTYNACJI

TECHNIKA

KROK PO KROKU

Dzięki technice plastynacji można dzisiaj dokładniej niż kiedykolwiek zaprezentować wnętrze organizmu. Preparaty są suche, bezzapachowe i trwałe. Dzięki temu są bezcenne dla edukacji medycznej, nie tylko dla kształcących się przyszłych lekarzy, ale również dla uświadomienia szerokiej społeczności.

1. UTRWALANIE & ANATOMICZNA PREPARACJA

Najpierw ciało zostaje utrwalone, to znaczy poprzez wprowadzenie w układ krwionośny roztworu formaldehydu, zahamowane zostają procesy gnilne. Po 3-4 godzinach wszystkie bakterie są zabite i można rozpocząć preparację anatomiczną.

Podczas preparacji usunięta zostaje skóra i podskórna warstwa tłuszczu. Narządy, mięśnie, ścięgna, jak również nerwy i naczynia krwionośne otacza włóknista tkanka łączna, którą trzeba ostrożnie usunąć przy pomocy pęsety, skalpela i nożyczek. Odkrycie struktur anatomicznych wymaga, poza znajomością anatomii, także sprawności manualnej i dużej dozy cierpliwości. W zależności od złożoności preparatu, jego przygotowanie zajmuje 500 do 1000 godzin roboczych.

2. ODWODNIENIE I ODTŁUSZCZENIE

Po preparacji rozpoczyna się właściwy proces plastynacji. Najpierw cała woda zawarta w organizmie, a jest jej około 70%, zostaje zastąpionarozpuszczalnikiem, np. acetonem. W tym celu preparat zostaje zanurzony w lodowato zimnym acetonie, który stopniowo usuwa całą wodę. Na zakończenie aceton zostaje podgrzany do temperatury pokojowej, co powoduje, że rozpuszczone zostają tłuszcze pozostałe jeszcze w tkankach. Cały ten proces odwadniania i odtłuszczania trwa 3-4 miesiące.

3. WYMUSZONA IMPREGNACJA

Dalej następuje główny etap procesu plastynacji. Aceton zawarty teraz w tkankach zostaje zamieniony na tworzywo reaktywne, np. kauczuk silikonowy. Odbywa się to w komorze próżniowej wypełnionej płynnym tworzywem sztucznym. Dzięki próżni, zawarty w tkankach aceton zaczyna wrzeć i ulatnia się w formie gazowej z preparatu. Powstałe w preparacie podciśnienie powoduje zasysanie płynnego tworzywa sztucznego aż do ostatniej komórki. Etap ten trwa od 2 do 5 tygodni.

4. POZYCJONOWANIE

Preparat nasiąknięty kauczukiem silikonowym jest teraz plastyczny i daje się ustawić w dowolną pozycję. Każda pojedyncza struktura anatomiczna musi zostać prawidłowo ułożona i utrwalona przy pomocy szpilek, drutów, klamerek i innych pomocniczych środków. Czynności pozycjonowania wymagają sporej wiedzy anatomicznej, jak również wyobraźni przestrzennej i zmysłu estetycznego. Etap ten może trwać kilka tygodni albo nawet miesięcy.

5. UTWARDZANIE GAZOWE

W ostatnim etapie zaimpregnowany silikonem preparat zostaje utwardzony przy pomocy specjalnego gazu. W tym celu preparat umieszcza się w szczelnej komorze i poddaje działaniu gazu. Inne tworzywa, jak poliester i żywice epoksydowe, utwardzane są przy pomocy światła lub temperatury. Utwardzenie zamyka proces plastynacji. Odtąd preparat jest trwale chroniony przed rozkładem.