POLITYKA PRYWATNOSCI

Ustawienia prywatności

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PODSUMOWANIE

OGÓLNE WSKAZÓWKI

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika Internetu podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika Internetu. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w podanym pod tym tekstem naszym oświadczeniu o ochronie danych.

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników naszej strony internetowej?

Z jednej strony dane użytkowników są gromadzone, kiedy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być np. dane, które są wpisywane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową.

W jakim celu używamy danych użytkowników naszej strony internetowej?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi strony internetowej odnośnie jego danych?

W każdej chwili użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania swoich danych osobowych. Ma on również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dodatkowych pytań odnośnie ochrony danych, w każdej chwili można się z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce. Użytkownik posiada również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

NARZĘDZIA DO ANALIZY I NARZĘDZIA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kiedy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, jego zachowanie podczas przeglądania Internetu może zostać ocenione pod względem statystycznym. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania Internetu jest zwykle anonimowa; zachowanie podczas przeglądania Internetu nie może być przypisane do konkretnej osoby. Można sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu informujemy w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. OGÓLNE INFORMACJE ORAZ INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

POLITYKA PRYWATNOSCI

Administratorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

INFORMACJA O ODPOWIEDZIALNYM ORGANIE

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Gubener Plastinate GmbH
Rurik von Hagens
Im Bosseldorn 17
D- 69126 Heidelberg

Telefon: 06221 / 33 11 10
EMail: info@plastinarium.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

ODWOŁANIE SWOJEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wiele operacji przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili można cofnąć zgodę, która już została wyrażona. Wystarczy przesłać do nas nieformalną wiadomość mailową. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU NADZORU

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.
html
.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Użytkownik ma prawo otrzymania lub zgłoszenia wniosku o przekazanie osobom trzecim swoich danych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, w ogólnie używanym formacie przystosowanym do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania swoich danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

SZYFROWANIE SSL LUB TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako administratora strony internetowej, ta strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL lub TLS.
Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które są nam przesyłane, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

INFORMACJA, BLOKADA, KASOWANIE

W ramach obowiązujących przepisów prawa użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych swoich danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych, to w każdej chwili może się z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce.

ODMOWA OTRZYMYWANIA MAILI REKLAMOWYCH

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawnictwa do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych.
Administratorzy stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niechcianych informacji reklamowych, np. w formie wiadomości e-mail (tzw. Spam).

3. PEŁNOMOCNIK DS OCHRONY DANYCH

USTAWOWO WYMAGANY PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH

Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy inspektora ochrony danych.

Rolf Poschmann
An der Dünung 48
23968 Wismar

4. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

PLIKI COOKIES

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies.
Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki sesyjne cookies”. Są one automatycznie usuwane po wyjściu użytkownika z Internetu. Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Swoją przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby informowała o plikach cookies i zezwalała na pliki cookies tylko w określonych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookies zostaną wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookies, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których potrzebują użytkownicy (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania Internetu), w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych są one opisane osobno.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki internetowej
  • używany system operacyjny
  • Referrer URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina i data zapytania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik wyśle do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz w przypadku pytań uzupełniających.
Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika innym osobom.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy przesłać do nas nieformalną wiadomość mailową. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.

Dane, które zostały wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie danych lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu zapytania użytkownika). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. NARZĘDZIA DO ANALIZY I DO REKLAMY

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Ta usługa jest oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.
Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowania się użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. W rezultacie adres IP użytkownika zostaje skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przesyłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz administratora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i jej instalację: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony Opt-Out-Cookie, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: wyłączenie Google Analytics.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Umowa o przetwarzanie danych

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówienia i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

NARZĘDZIA GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami wieloplatformowymi Google AdWords i Google DoubleClick. Usługa jest oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami wieloplatformowymi Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być również wyświetlane powiązane z zainteresowaniami, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od wcześniejszego korzystania z Internetu i zachowania podczas przeglądania Internetu (np. na tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądarki internetowej użytkownika i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być umieszczane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia odbiorców dla reklam na różnych urządzeniach.

Można trwale sprzeciwić się wieloplatformowemu remarketingowi / targetowaniu na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; w tym celu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi pod tym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie danych zarejestrowanych na koncie Google użytkownika opiera się wyłącznie na jego zgodzie, którą można wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone na koncie Google użytkownika (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub wniósł sprzeciw wobec łączenia informacji), podstawą gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że administrator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Usługę oferuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy też przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu dokonania analizy funkcja reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzany przez użytkownika na stronie lub ruchy myszki wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i przed SPAMEM.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google znajdują się pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Newsletter

DANE GROMADZONE W ZWIĄZKU Z OTRZYMYWANIEM NEWSLETTERA

Jeżeli użytkownik chce otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od użytkownika adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest on właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub gromadzone tylko na zasadzie dobrowolności.
Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji w celu otrzymywania newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili można odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które zostały podane przez użytkownika w celu zapisania się na otrzymywanie newsletteru będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usunięte po rezygnacji z otrzymywania newslettera. Nie dotyczy to danych, które są przez nas przechowywane w innych celach (np. adresy e-mail członków).

CleverReach

Ta strona korzysta z funkcji CleverReach do wysyłania newsletterów. Usługę oferuje CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, która może służyć do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Dane, które są podawane przez użytkownika w celu zapisania się na otrzymywanie newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach umożliwiają nam analizę zachowań odbiorców newslettera. Przy zastosowaniu tej funkcji można analizować, ilu odbiorców otworzyło newslettera i jak często klikano na link w newsletterze. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu w link w newsletterze nastąpiła wcześniej zdefiniowana akcja (np. zakup produktu na naszej stronie). Więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem funkcji newsletterów CleverReach znajduje się w linku: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać rezygnując z subskrypcji na newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie analizy przez CleverReach, musi zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera zamieszczamy odpowiedni link.
Można również zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane, które zostały podane w celu zapisania się na newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach po rezygnacji z newslettera.
Nie dotyczy to danych, które są przez nas przechowywane w innych celach (np. adresy e-mail członków).

Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z zamówień z CleverReach i w pełni przestrzegamy surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z funkcji CleverReach.

7. WTYCZKI I NARZĘDZIA YOUTUBE

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron użytkownik odwiedził.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, to umożliwia YouTube przyporządkowanie swojego zachowania podczas przeglądania Internetu bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas otwierania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu używana przez użytkownika przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa była dostępna z adresu IP użytkownika. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, na jego komputerze zostanie użyta czcionka standardowa.

Więcej informacji o czcionkach internetowych Google znajduje się pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności
Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Usługa jest oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

NASZA OBECNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNYCH

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Prowadzimy ogólnie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat sieci społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć poniżej. Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Google+ itp., mogą zazwyczaj kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowaną treścią mediów społecznościowych (np. przyciski Lubię to lub banery reklamowe). Odwiedzenie naszej strony w mediach społecznościowych uruchamia liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. Dokładniej: jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza naszą stronę w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do konta użytkownika. Jednak dane osobowe użytkownika mogą być również rejestrowane, jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub nie ma konta na odpowiednim portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są gromadzone np. poprzez pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez zapisanie jego adresu IP. Za pomocą zebranych w ten sposób danych administratorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane zarówno w obrębie danego konta na mediach społecznościowych, jak i poza nim. Jeśli użytkownik posiada konto w odpowiedniej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany. Należy również pamiętać o tym, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy administratorzy portali społecznościowych mogą zatem przeprowadzać dodatkowe operacje przetwarzania. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych .

PODSTAWA PRAWNA

Nasze strony w mediach społecznościowych mają zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być określone przez administratorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OSOBA ODPOWIEDZIALNA I DOCHODZENIE SWOICH PRAW

Jeżeli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. Facebook), wspólnie z administratorem platformy mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Zasadniczo można dochodzić swoich praw (prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i skarg) zarówno wobec nas, jak i administratora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebook). Należy pamiętać, że pomimo współodpowiedzialności z administratorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych portali społecznościowych. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce korporacyjnej danego dostawcy.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie danych lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone. Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez administratorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z administratorami sieci społecznościowych (np. w ich oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE POJEDYNCZO

Facebook
Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Facebook posiada certyfikat zgodnie z EU-US-Privacy-Shield. Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Niniejsza umowa określa, za które operacje przetwarzania danych odpowiadamy my lub Facebook, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku. Umowę można przeczytać pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Użytkownik może samodzielnie dostosować swoje ustawienia reklamowe na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić wystarczy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Szczegóły znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Posiadamy profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe użytkownika znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.